Filtreler

Aşağı Açılır Kategoriler

Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ
 
MADDE 1- TARAFLAR
1.1- SATICI 
Ünvanı : Melaydanın Pabuçları
 
E-mail : info@melaydaninpabuclari.com.tr
 
1.2 -ALICI 
Adı/soyadı/Ünvanı :
 
Adresi :
 
Telefon :
 
E-mail :
 
MADDE 2- KONU
 
 
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait http://www.melaydaninpabuclari.com.tr alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
 
MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
 
 
Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme Şekli : 
Teslimat Adresi : 
Teslim Edilecek Kişi :
Fatura Adresi : 
Kargo Ücreti :
 
MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER
 
 
4.1- ALICI, SATICI 'ya ait http://www.melaydaninpabuclari.com.tr alan adlı internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
4.2- Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır. 
4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp SATICI'ya faks veya posta yolu ile ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.
 
MADDE 5- DEĞİŞİM HAKKI
 
 
ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren  değişim hakkına sahiptir. Değişim hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve SATICI'nın göndermiş olduğu kargo firması ile gönderimi zorunludur. Aksi halde SATICI ürünü kabul etmeme hakkına sahiptir.
 
MADDE 6- DEĞİŞİM HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER-İADE
 
ALICI'nın isteği ile veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlerde değişim veya iade yapılmamaktadır.Bu ürünlerde cayma hakkıda kullanılamaz.
 
melaydaninpabuclari.com.tr'den aldığınız ürünleri, teslimat tarihinden itibaren en geç 14 gün içerisinde siparişinizde bir yanlışlık olması halinde değişim yapabilirsiniz. Belirtilen sürenin aşılması durumunda ,değişim işlemleri gerçekleşmemektedir. Değişim süresi dolan  ürünlerin değişimi kabul edilmeyecek, size karşı ödemeli olarak geri gönderilecektir.  
 
MADDE 7- GENEL HÜKÜMLER
 
7.1- 18 yaşından küçükkişiler SATICI’dan alış-veriş yapamaz. 
 
7.2- Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir
 
 
7.3-www.melaydaninpabuclari.com.tr sitesi üzerinden verilen siparişlerde özel istek bilgileri ilgi alana belirtilmediği taktirde doğacak yanlışlıklardan SATICI sorumlu değildir. 
 
 7.4-www.melaydaninpabuclari.com.tr sitesi üzerinden verilen siparişlerde yanlış girilen ayakksbı numarası hatasında SATICI sorumlu değildir. 
 
MADDE 8- YETKİLİ MAHKEME
 
 
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
 
Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.
 
SATICI 
Melaydanın Pabuçları
 
 
ALICI

En Çok Satanlar

Başa Dön